• Home
  • Blog
  • Blog
  • Vlajky
  • Příběh autora české státní vlajky, aneb kdo byl Jaroslav Kursa

Příběh autora české státní vlajky, aneb kdo byl Jaroslav Kursa

Českou státní vlajku známe všichni už od dětského věku. Učíme se o ní v hodinách vlastivědy, zeměpisu a později o občanské výchovy. Pokaždé, když ji stožár na vlajku vynáší do výšky, uctivě ji sledujeme. Jak dobře ale znáte jejího autora, Jaroslava Kursu? Jakým byl člověkem?

Kdo byl Jaroslav Kursa

Jaroslav Kursa se narodil v Blovicích nedaleko Plzně 12. října 1875 v rodině učitele Kašpara Kursy. Po studiích na gymnázium v pražské Žitné ulici a neúspěšně dokončeného studia na vysoké škole začal pracovat jako kancelářský pomocník v Místodržitelském archivu v Praze. Z něj později vznikl Archiv Ministerstva vnitra.

Kursa byl vášnivý milovník heraldiky a umění a rovněž velmi pracovitý ministerský úředník. Podle jeho pamětníků byl nenápadným, spíše bojácným člověkem. Doktor Ladislav Klicman, ředitel Archivu Ministerstva vnitra a Kursův nadřízený, o něm ve svých vzpomínkách napsal: „Kursa považoval tuto práci za čestný úkol svého života. Vypravoval mi, že si vždycky přál, aby mohl pro svou vlast něco vykonati, co by ho přečkalo. A štěstí jeho neznalo konce, když byl odborným znalcem pro anketu jmenován... Pracuje neúmorně již téměř dva měsíce i v noci - člověk churavý a podvýživou trpící. On, chudák oficiant, který ze svých 260 K. měsíčně podporuje a živí stařičkou osmdesátiletou matku a stará se o dvě dítky své sestry, musel při začátku své práce vydati na barvy, papír a jiné potřeby kreslířské na 80 korun... Teprve v posledních dnech jsem se dozvěděl, že prodával své zamilované francouzské knihy a že jedl často teprve až druhý den - člověk trpící cukrovkou!

Autor vlajky

Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, bylo potřeba, aby stožár na vlajku nesl nějaký jiný symbol, než jaký používalo sousední Polsko a Rakousko. Jaroslav Jirsa přišel s návrhem umístit mezi dva pruhy modrý klín. Přestože celkem přinesl návrhů devět, ten s modrým klínem nakonec zvítězil. 30. března 1920 byl Kursův návrh odsouhlasen Národním shromážděním jako nová vlajka Československé republiky.

Zajímavost: Věděli jste, že Kursův modrý klín symbolizoval slovenské hory? Tři samostatné vrcholy trojúhelníky symbolizují trojvrší slovenských hor, a to konkrétně Fatru, Mátru a tatru. Ty samé hory jsou i součástí slovenského státního znaku dodnes.

VLAJKOVESTOZARY.CZ

Copyright © 2023 Vlajkové stožáry. Všechna práva vyhrazena.